بمب برجا مانده از جنگ جهانی دوم در گرونوالد برلین روز یکشنبه با موفقیت در نزدیکی Hüttenweg خنثی شد. حرکت قطارها در ساعت ۱۰ صبح بین ایستگاه های Wannsee و Grunewald متوقف شد. سخنگوی راه آهن به rbb گفت. علاوه بر قطارهای منطقه ای، خط ۷ S-Bahn نیز تحت تأثیر این مسدودیت قرار گرفت. یک سخنگوی پلیس به rbb گفت: «در ساعت ۳ بعدازظهر، پیامی مبنی بر خنثی سازی این بمب با موفقیت رسید. این یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی ساخت آمریکا با دو چاشنی بود و سپس برای انفجار به محل انفجار منتقل شد. به گفته این سخنگو، حدود ۱۰۰ مامور اورژانس همه چیز را در شعاع ۵۰۰ متری محل پیدا شدن بمب ایمن کرده بودند. 
12. سپتامبر 2022

بمب ۵۰۰ کیلویی برجا مانده از جنگ جهانی دوم گرونوالد برلین خنثی شد

بمب برجا مانده از جنگ جهانی دوم در گرونوالد برلین روز یکشنبه با موفقیت در نزدیکی Hüttenweg خنثی شد. حرکت قطارها در ساعت ۱۰ صبح بین ایستگاه های Wannsee و Grunewald متوقف شد. سخنگوی راه آهن به rbb گفت. علاوه بر قطارهای منطقه ای، خط ۷ S-Bahn نیز تحت تأثیر این مسدودیت قرار گرفت. یک سخنگوی پلیس به rbb گفت: «در ساعت ۳ بعدازظهر، پیامی مبنی بر خنثی سازی این بمب با موفقیت رسید. این یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی ساخت آمریکا با دو چاشنی بود و سپس برای انفجار به محل انفجار منتقل شد. به گفته این سخنگو، حدود ۱۰۰ مامور اورژانس همه چیز را در شعاع ۵۰۰ متری محل پیدا شدن بمب ایمن کرده بودند.