در حین حفاری ساخت و ساز این ساختمان، بعد از ظهر پنجشنبه در تقاطع خیابان Perseusstrasse و Bodeckerstraße در Friedrichshain، کارگران یک بمب نیم تنی باقی مانده از جنگ جهانی دوم را کشف کردند. شهرداری از  حدود ۱۲۰۰۰ نفر خواست خانه‌هایشان را تخلیه کنند تا عملیات خنثی سازی انجام شود. در این وقفه‌ای چند ساعته، تردد خودروها مختل شد و قطارهای SBahn، اتوبوس‌ها، قطارهای بین شهری و منطقه‌ای تحت تاثیر قرار گرفتند. حریم هوایی منطقه آسیب دیده نیز به طور موقت بسته شده است. خوشبختانه پلیس ساعت ۱۲:۱۵ صبح امروز موفق شد بمب ۵۰۰ کیلویی را خنثی کند و بقایای بمب به محل انفجار پلیس منتقل و ساکنان به منازل خود بازگشتند.

19. آگوست 2022

بمب نیم تنی در فردریشهاین خنثی شد

در حین حفاری ساخت و ساز این ساختمان، بعد از ظهر پنجشنبه در تقاطع خیابان Perseusstrasse و Bodeckerstraße در Friedrichshain، کارگران یک بمب نیم تنی باقی مانده از جنگ جهانی دوم را کشف کردند. شهرداری از  حدود ۱۲۰۰۰ نفر خواست خانه‌هایشان را تخلیه کنند تا عملیات خنثی سازی انجام شود. در این وقفه‌ای چند ساعته، تردد خودروها مختل شد و قطارهای SBahn، اتوبوس‌ها، قطارهای بین شهری و منطقه‌ای تحت تاثیر قرار گرفتند. حریم هوایی منطقه آسیب دیده نیز به طور موقت بسته شده است. خوشبختانه پلیس ساعت ۱۲:۱۵ صبح امروز موفق شد بمب ۵۰۰ کیلویی را خنثی کند و بقایای بمب به محل انفجار پلیس منتقل و ساکنان به منازل خود بازگشتند.