حداکثر تا ابتدای هفته آینده باید در مورد بلیط ارزان برلین به عنوان جانشین ۹ یورویی تصمیم گرفته شود. فرانزیسکا گیفی (۴۴، SPD) شهردار برلین، روز چهارشنبه با ارائه این مطلب گفت که BVG و S-Bahn برای تبدیل ماشین آلات و برای شروع برنامه ریزی فروش در اول اکتبر به دو هفته زمان نیاز دارند. بلیط ۲۹ یورو برای منطقه AB، از یارانه بودجه ایالتی برلین به مدت سه ماه، ۱۰۰ میلیون یورو هزینه دارد. تاکنون براندنبورگ هنوز هیچ سیگنال مثبتی برای شرکت در این طرح ارسال نکرده است. براساس گزارش‌ها، گیفی در حال کار بر روی متقاعد کردن نخست وزیر برندانبورگ دیتمار ویدکه (۶۰، SPD) است.
8. سپتامبر 2022

بلیط ۲۹ یورویی برلین تا ۱۰۰ میلیون یورو هزینه دارد

حداکثر تا ابتدای هفته آینده باید در مورد بلیط ارزان برلین به عنوان جانشین ۹ یورویی تصمیم گرفته شود. فرانزیسکا گیفی (۴۴، SPD) شهردار برلین، روز چهارشنبه با ارائه این مطلب گفت که BVG و S-Bahn برای تبدیل ماشین آلات و برای شروع برنامه ریزی فروش در اول اکتبر به دو هفته زمان نیاز دارند. بلیط ۲۹ یورو برای منطقه AB، از یارانه بودجه ایالتی برلین به مدت سه ماه، ۱۰۰ میلیون یورو هزینه دارد. تاکنون براندنبورگ هنوز هیچ سیگنال مثبتی برای شرکت در این طرح ارسال نکرده است. براساس گزارش‌ها، گیفی در حال کار بر روی متقاعد کردن نخست وزیر برندانبورگ دیتمار ویدکه (۶۰، SPD) است.