دولت فدرال سهامدار عمده بزرگترین شرکت واردکننده گاز، یونیپر (Uniper)، خواهد شد. پس از امضای این توافق، دولت فدرال حدود ۹۹ درصد از سهام این شرکت را در اختیار خواهد داشت. به گزارش تاگزشاو، وزارت اقتصاد فدرال در برلین اعلام کرد که دولت بر روی یک بسته تثبیت‌کننده با شرکت فنلاندی مادر، فوتوروم، به توافق رسیده است. فوتوروم و یونیپر نیز این توافق را تایید کرده‌اند. این معامله به منظور ایمن‌سازی یونیپر و درنتیجه تامین انرژی برای شرکت‌ها، خدمات عمومی و مصرف‌کننده‌ها انجام شده است.

21. سپتامبر 2022

بزرگترین شرکت واردکننده گاز دولتی می‌شود

دولت فدرال سهامدار عمده بزرگترین شرکت واردکننده گاز، یونیپر (Uniper)، خواهد شد. پس از امضای این توافق، دولت فدرال حدود ۹۹ درصد از سهام این شرکت را در اختیار خواهد داشت. به گزارش تاگزشاو، وزارت اقتصاد فدرال در برلین اعلام کرد که دولت بر روی یک بسته تثبیت‌کننده با شرکت فنلاندی مادر، فوتوروم، به توافق رسیده است. فوتوروم و یونیپر نیز این توافق را تایید کرده‌اند. این معامله به منظور ایمن‌سازی یونیپر و درنتیجه تامین انرژی برای شرکت‌ها، خدمات عمومی و مصرف‌کننده‌ها انجام شده است.