برلین به تدریج به “شهری اسفنجی” تبدیل می‌شود؛ شهری که مقدار زیادی آب باران را ذخیره می‌کند و آب کمتری از آن خارج می‌شود. دو سال است که در مرکز برلین (میته) سازه بزرگی شبیه به حوض در حال ساخت است. به گزارش rbb24، این سازه عظیم با حجم ۳۰۰٫۰۰۰ متر مکعب برای ذخیره موقت آب باران در میته و در نزدیکی ایستگاه خیابان Schwarzkopff درنظر گرفته شده است. چند ماه خشکسالی ممکن است به‌دلیل تغییرات اقلیمی ناگهان به بارندگی‌های زیاد تبدیل شود. در این‌صورت، آب باران در حوض جمع می‌شود و سپس تخلیه شده و به تصفیه‌خانه‌های مختلف فرستاده می‌شود. ساخت‌وساز این سازه هنوز به پایان نرسیده است.

23. آگوست 2022

بزرگترین سازه ذخیره آب باران در برلین میته

برلین به تدریج به “شهری اسفنجی” تبدیل می‌شود؛ شهری که مقدار زیادی آب باران را ذخیره می‌کند و آب کمتری از آن خارج می‌شود. دو سال است که در مرکز برلین (میته) سازه بزرگی شبیه به حوض در حال ساخت است. به گزارش rbb24، این سازه عظیم با حجم ۳۰۰٫۰۰۰ متر مکعب برای ذخیره موقت آب باران در میته و در نزدیکی ایستگاه خیابان Schwarzkopff درنظر گرفته شده است. چند ماه خشکسالی ممکن است به‌دلیل تغییرات اقلیمی ناگهان به بارندگی‌های زیاد تبدیل شود. در این‌صورت، آب باران در حوض جمع می‌شود و سپس تخلیه شده و به تصفیه‌خانه‌های مختلف فرستاده می‌شود. ساخت‌وساز این سازه هنوز به پایان نرسیده است.