31/10/2023

برلینی‌ها در این تورم چگونه پول خرج می‌کنند؟

وضعیت اقتصادی ۴۴ درصد از برلینی‌ها در سال جاری بدتر شده است. تورم، جنگ و بحران دلیل اصلی آن است. بانک اشپارکاسه برلین در روز جهانی پس‌انداز یک نظرسنجی انجام داده که نشان می‌دهد برلینی‌ها در این شرایط چگونه پول خود را خرج می‌کنند. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، نیمی از شرکت‌کنندگان می‌خواهند پول کمتری خرج کنند. ۲۳ درصد به‌دلیل کم‌پولی نسبت به قبل، پول کمتری می‌توانند پس‌انداز کنند. ۱۴ درصد از پس‌انداز‌های قبلی خود خرج می‌کنند. ۲۵ درصد هم اصلا نمی‌توانند پولی کنار بگذارند. صرفه‌جویی بیشتر در خریدهای برنامه‌ریزی نشده انجام می‌شود. پس‌اندازها بیشتر برای روز مبادا یا تامین صندوق بازنشستگی انجام می‌شود.