"دایناسورها؛ عصر مارمولک‌های غول‌پیکر" نام نمایشگاهی است که در موزه تاریخ طبیعی برلین (Naturkunde Museun) برپا شده است. اسکلت دایناسوری به نام Tyrannosaurus rex Tristan Otto دوباره به این نمایشگاه بازگشته است. طول این اسکلت ۱۲ متر و ارتفاع آن ۴ متر است. به گفته rbb24، اُتو پیش از این به مدت چهار سال تا اوایل سال ۲۰۲۰ در این موزه به نمایش گذاشته شد و حدود ۳ میلیون نفر از آن بازدید کردند. بازدید از موزه‌های برلین در نخستین یکشنبه هر ماه رایگان است و این عامل تعیین‌کننده‌ای در افزایش بازدیدها بوده است.

23. آگوست 2022

بازگشت دایناسور غول‌پیکر به برلین

“دایناسورها؛ عصر مارمولک‌های غول‌پیکر” نام نمایشگاهی است که در موزه تاریخ طبیعی برلین (Naturkunde Museun) برپا شده است. اسکلت دایناسوری به نام Tyrannosaurus rex Tristan Otto دوباره به این نمایشگاه بازگشته است. طول این اسکلت ۱۲ متر و ارتفاع آن ۴ متر است. به گفته rbb24، اُتو پیش از این به مدت چهار سال تا اوایل سال ۲۰۲۰ در این موزه به نمایش گذاشته شد و حدود ۳ میلیون نفر از آن بازدید کردند. بازدید از موزه‌های برلین در نخستین یکشنبه هر ماه رایگان است و این عامل تعیین‌کننده‌ای در افزایش بازدیدها بوده است.