بازدید از موزه تکنولوژی و فناوری آلمان (Technikmuseum) در برلین برای کودکان و جوانان رایگان است. به گفته rbb24، افراد زیر ۱۸ سال تا پایان تعطیلات مدرسه‌ها می‌توانند به طور رایگان از این موزه دیدن کنند. پیش از این ورود کودکان و نوجوانان تنها از ساعت ۳ بعدازظهر رایگان بود و دانشجویان نیز با پرداخت ۴ یورو می‌توانستند از این مکان دیدن کنند.

30/11/2022

بازدید رایگان از موزه فناوری برلین برای کودکان و جوانان

بازدید از موزه تکنولوژی و فناوری آلمان (Technikmuseum) در برلین برای کودکان و جوانان رایگان است. به گفته rbb24، افراد زیر ۱۸ سال تا پایان تعطیلات مدرسه‌ها می‌توانند به طور رایگان از این موزه دیدن کنند. پیش از این ورود کودکان و نوجوانان تنها از ساعت ۳ بعدازظهر رایگان بود و دانشجویان نیز با پرداخت ۴ یورو می‌توانستند از این مکان دیدن کنند.