بارش شهابی زیبایی در آسمان برلین قابل مشاهده است. این بارش شهابی که به نام Perseids شناخته می‌شود، در ۱۲ و ۱۳ آگوست ۲۰۲۲، با چشم غیر مسلح در آسمان برلین قابل رویت است. در طول بارش شهابی Perseid، تا ۱۰۰ شهاب در ساعت در آسمان دیده می‌شود. بیشترین میزان  بارش شهابی، بین ساعت ۲ بامداد تا ۴ بامداد می‌افتند، و بهترین زمان تماشا در اولین ساعات روز ۱۳ آگوست است. پارک‌هایی مانند Tempelhofer Feld، Görlitzer Park، Treptower Park ، Park am Gleisdreieck، Grunewald، بهترین مکان‌های برلین برای به تماشا نشستن این بارش شهابی هستند.

12. آگوست 2022

بارش شهابی در آسمان برلین

بارش شهابی زیبایی در آسمان برلین قابل مشاهده است. این بارش شهابی که به نام Perseids شناخته می‌شود، در ۱۲ و ۱۳ آگوست ۲۰۲۲، با چشم غیر مسلح در آسمان برلین قابل رویت است. در طول بارش شهابی Perseid، تا ۱۰۰ شهاب در ساعت در آسمان دیده می‌شود. بیشترین میزان  بارش شهابی، بین ساعت ۲ بامداد تا ۴ بامداد می‌افتند، و بهترین زمان تماشا در اولین ساعات روز ۱۳ آگوست است. پارک‌هایی مانند Tempelhofer Feld، Görlitzer Park، Treptower Park ، Park am Gleisdreieck، Grunewald، بهترین مکان‌های برلین برای به تماشا نشستن این بارش شهابی هستند.