انجمن پمپ بنزین‌ها در برلین و براندنبورگ از افزایش شدید قیمت بنزین پس از پایان تخفیف در روز پنجشنبه هشدار می‌دهد. هانس یواخیم رولمان، رئیس هیئت مدیره انجمن برای منطقه شمال شرق صبح دوشنبه به rbb گفت که : می‌توان هراس داشت که بسیاری از مشتریان دوباره به لهستان بروند و بنزین بزنند. به گفته رولمان، پمپ بنزین‌های آلمان در نزدیکی مرز با لهستان ممکن است ورشکست شوند. او از سیاستمداران می خواهد که به تخفیف پایان ندهند. تخفیف بنزین و دیزل در ۳۱ اگوست به پایان می‌رسد. دولت فدرال برای آسودگی خاطر رانندگان، تخفیف را از ابتدای ژوئن در نظر گرفت و قرار است ۳۱ آگوست منقضی شود. در هر صورت، منتقدان، شرکت‌های نفتی را متهم می‌کنند که تخفیف کامل را به مشتریان منتقل نمی‌کنند و در نتیجه سود خود را افزایش می‌دهند.
29. آگوست 2022

انجمن پمپ بنزین‌ها از افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهد

انجمن پمپ بنزین‌ها در برلین و براندنبورگ از افزایش شدید قیمت بنزین پس از پایان تخفیف در روز پنجشنبه هشدار می‌دهد. هانس یواخیم رولمان، رئیس هیئت مدیره انجمن برای منطقه شمال شرق صبح دوشنبه به rbb گفت که : می‌توان هراس داشت که بسیاری از مشتریان دوباره به لهستان بروند و بنزین بزنند. به گفته رولمان، پمپ بنزین‌های آلمان در نزدیکی مرز با لهستان ممکن است ورشکست شوند. او از سیاستمداران می خواهد که به تخفیف پایان ندهند. تخفیف بنزین و دیزل در ۳۱ اگوست به پایان می‌رسد. دولت فدرال برای آسودگی خاطر رانندگان، تخفیف را از ابتدای ژوئن در نظر گرفت و قرار است ۳۱ آگوست منقضی شود. در هر صورت، منتقدان، شرکت‌های نفتی را متهم می‌کنند که تخفیف کامل را به مشتریان منتقل نمی‌کنند و در نتیجه سود خود را افزایش می‌دهند.