29/09/2023

انتقاد از سخنان مرتز، در مورد پناهجویانی که همه دندانپزشکی‌ها را پر کرده‌اند!

کریستوف بنز، رئیس اتحادیه دندانپزشکی، به اظهارات فردریش مرتز، رئیس اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) پاسخ داد که در آن مرتز مدعی شد که پناهجویان رد شده در حال بازسازی و ترمیم دندان‌های خود هستند. “تا حدی که این امر، بر نوبت‌های درمانی شهروندان آلمانی تأثیر گذاشته است! آنطور که آلمانی‌ها نمی‌توانند نوبت دکتر دندانپزشکی بگیرند، چون همه نوبت‌ها را پناهجویان گرفته‌اند! رئیس اتحادیه دندانپزشکی، قویاً این اتهامات را رد کرد و تأکید کرد که “نمی‌تواند اظهارات مرتز را درک کند” و گرفتن وقت ملاقات با دندانپزشک همیشه بدون هیچ مشکلی در دسترس است. وی خاطرنشان کرد: “تاخیر در اخذ نوبت پزشکی عمدتاً به دلیل کمبود پزشک در روستاها بوده و ارتباطی با پناهجویان ندارد.” بنز تصریح کرد: “بیمارانی که از درد شدید رنج می‌برند به بهترین و به موقع‌ترین روش درمان می‌شوند.”