دور دوم انتخابات در ترکیه بین اردوغان و قلیچدار اوغلو رقیب او برگزار شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی، بار دیگر اکثریت رای‌ها را در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در میان ترک‌های آلمان بدست آورد. به گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، پس از شمارش ۸۹٪ آرا در آلمان، تقریبا ۶۵٪ به اردوغان رای داده بودند. از سوی دیگر کمال قلیچدار اوغلو، رهبر مخالفان، کمتر از ۳۳٪ از آرا را از آن خود کرد. اردوغان بیشترین رای بین ترک‌های آلمان را در اسن با ۷۷.۶٪ بدست آورد. این در صورتی است که در برلین آرا تقریبا برابر بودند. ۴۹.۲٪ از آرا به نفع اردوغان و ۴۸.۸٪ به قلیچدار اوغلو رسید. البته این آمار شاید تاثیر زیادی در انتخابات ترکیه وارد نکند، زیرا از ۶۴ میلیون واجد شرایط رای‌دهی فقط ۳.۴ میلیون نفر در خارج از کشور سکونت دارند. بر اساس اعلام نتایج اولیه در روز دوشنبه، اردوغان ۴۹.۵٪ و قلیچدار‌ اغلو ۴۴.۹٪ از آرا را بدست آوردند.

16/05/2023

انتخابات ریاست جمهوری: اردوغان، رای اکثریت ترک‌های آلمان 

دور دوم انتخابات در ترکیه بین اردوغان و قلیچدار اوغلو رقیب او برگزار شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی، بار دیگر اکثریت رای‌ها را در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در میان ترک‌های آلمان بدست آورد. به گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، پس از شمارش ۸۹٪ آرا در آلمان، تقریبا ۶۵٪ به اردوغان رای داده بودند. از سوی دیگر کمال قلیچدار اوغلو، رهبر مخالفان، کمتر از ۳۳٪ از آرا را از آن خود کرد. اردوغان بیشترین رای بین ترک‌های آلمان را در اسن با ۷۷.۶٪ بدست آورد. این در صورتی است که در برلین آرا تقریبا برابر بودند. ۴۹.۲٪ از آرا به نفع اردوغان و ۴۸.۸٪ به قلیچدار اوغلو رسید. البته این آمار شاید تاثیر زیادی در انتخابات ترکیه وارد نکند، زیرا از ۶۴ میلیون واجد شرایط رای‌دهی فقط ۳.۴ میلیون نفر در خارج از کشور سکونت دارند. بر اساس اعلام نتایج اولیه در روز دوشنبه، اردوغان ۴۹.۵٪ و قلیچدار‌ اغلو ۴۴.۹٪ از آرا را بدست آوردند.