کوه‌های ماهی‌های مرده و بدبو در ساحل اودر، از لهستان تا دریای بالتیک. اکنون موج سمی به تالاب Szczecin رسیده است. در پشت آن سواحل Usedom قرار دارد که هزاران برلینی برای تعطیلات به آنجا می‌روند. اما مقامات همچنان در مورد دلیل این مرگ و میرهای دسته جمعی سردرگم هستند. آنها فقط دو هفته پس از شروع فاجعه هشدار دادند. وزیر محیط زیست فدرال استفی لمکه (۵۴، سبزها) از تشکیل کمیسیون مشترکی به دنبال علت و آلاینده‌های بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، خبر داد. لمکه گفت: "به نظر می‌رسد که دلیل آن، زباله‌های شیمیایی حاصل از تولید صنعتی باشد، اما ما به طور قطع نمی‌دانیم." لهستانی‌ها احتمال جیوه و سایر فلزات سنگین را رد کردند. نمونه‌های ماهی اکنون برای ۳۰۰ ماده مضر دیگر از جمله آفت‌کش‌ها در حال آزمایش هستند. اما از آنجایی که مقامات فقط در روز جمعه هشدار سمی بودن آب را داده و ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده‌اند، ممکن است در این مدت، ماهیگیران، صید سمی خود را خورده باشند و کودکان و سگ‌ها به حمام کردن در رودخانه ادامه داده باشند.

15/08/2022

انبوه ماهی‌های مرده و سردرگمی مسئولان

کوه‌های ماهی‌های مرده و بدبو در ساحل اودر، از لهستان تا دریای بالتیک. اکنون موج سمی به تالاب Szczecin رسیده است. در پشت آن سواحل Usedom قرار دارد که هزاران برلینی برای تعطیلات به آنجا می‌روند. اما مقامات همچنان در مورد دلیل این مرگ و میرهای دسته جمعی سردرگم هستند. آنها فقط دو هفته پس از شروع فاجعه هشدار دادند. وزیر محیط زیست فدرال استفی لمکه (۵۴، سبزها) از تشکیل کمیسیون مشترکی به دنبال علت و آلاینده‌های بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، خبر داد. لمکه گفت: “به نظر می‌رسد که دلیل آن، زباله‌های شیمیایی حاصل از تولید صنعتی باشد، اما ما به طور قطع نمی‌دانیم.” لهستانی‌ها احتمال جیوه و سایر فلزات سنگین را رد کردند. نمونه‌های ماهی اکنون برای ۳۰۰ ماده مضر دیگر از جمله آفت‌کش‌ها در حال آزمایش هستند. اما از آنجایی که مقامات فقط در روز جمعه هشدار سمی بودن آب را داده و ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده‌اند، ممکن است در این مدت، ماهیگیران، صید سمی خود را خورده باشند و کودکان و سگ‌ها به حمام کردن در رودخانه ادامه داده باشند.