با نزدیک‌تر شدن به ماه آوریل، تغییرات آب و هوا را بیشتر می‌توان در برلین حس کرد. ظاهرا ضرب‌المثلی که می‌گوید «آوریل خودش هم نمی‌داند جه می‌خواهد» درست است و به ماه مارس هم سرایت کرده است. در روزهای پایانی ماه مارس هوا گاهی ابری و بارانی و گاهی هم آفتابی است و در کمال تعجب، روز دوشنبه و بامداد سه‌شنبه کمی هم برف باریده است. سرویس هواشناسی آلمان (DWD) پیش‌بینی می‌کند که امروز سه‌شنبه دمای هوای برلین تا ۹ درجه سانتیگراد افزایش یابد و نسبت به لغزندگی جاده‌ها، خیابان‌ها و مسیرهای دیگر هشدار می‌دهد. دمای هوا در روزهای پیش‌ رو افزایش می‌یابد و روز پنج‌شنبه به ۱۸ درجه خواهد رسید.

28/03/2023

امروز صبح برف، پس‌فردا ۱۸ درجه

با نزدیک‌تر شدن به ماه آوریل، تغییرات آب و هوا را بیشتر می‌توان در برلین حس کرد. ظاهرا ضرب‌المثلی که می‌گوید «آوریل خودش هم نمی‌داند جه می‌خواهد» درست است و به ماه مارس هم سرایت کرده است. در روزهای پایانی ماه مارس هوا گاهی ابری و بارانی و گاهی هم آفتابی است و در کمال تعجب، روز دوشنبه و بامداد سه‌شنبه کمی هم برف باریده است. سرویس هواشناسی آلمان (DWD) پیش‌بینی می‌کند که امروز سه‌شنبه دمای هوای برلین تا ۹ درجه سانتیگراد افزایش یابد و نسبت به لغزندگی جاده‌ها، خیابان‌ها و مسیرهای دیگر هشدار می‌دهد. دمای هوا در روزهای پیش‌ رو افزایش می‌یابد و روز پنج‌شنبه به ۱۸ درجه خواهد رسید.