به گزارش NDR، تعداد افرادی که از اختلالات حافظه، آنچه به عنوان زوال عقل شناخته می‌شود رنج می‌برند، همچنان در حال افزایش است. بر اساس گزارش انجمن آلزایمر آلمان، موارد جدید مبتلایان حتی بیشتر از مرگ و میر در این بیماران است. بر اساس محاسبات جدید، در حال حاضر حدود ۱٫۸ میلیون نفر در آلمان از زوال عقل رنج می‌برند. در سال گذشته حدود ۴۴۰۰۰۰ نفر مبتلا به این بیماری در آلمان تشخیص داده شدند که انتظار می‌رود تعداد آن‌ها تا سال ۲۰۵۰ به ۲٫۸ میلیون نفر نیز برسد. همچنین گزارش شده است که تعداد مبتلایان زیر ۶۵ سال بسیار بیشتر است از آن چه قبلاً تصور می‌شد.
18. آگوست 2022

افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان به اختلالات حافظه!

به گزارش NDR، تعداد افرادی که از اختلالات حافظه، آنچه به عنوان زوال عقل شناخته می‌شود رنج می‌برند، همچنان در حال افزایش است. بر اساس گزارش انجمن آلزایمر آلمان، موارد جدید مبتلایان حتی بیشتر از مرگ و میر در این بیماران است. بر اساس محاسبات جدید، در حال حاضر حدود ۱٫۸ میلیون نفر در آلمان از زوال عقل رنج می‌برند. در سال گذشته حدود ۴۴۰۰۰۰ نفر مبتلا به این بیماری در آلمان تشخیص داده شدند که انتظار می‌رود تعداد آن‌ها تا سال ۲۰۵۰ به ۲٫۸ میلیون نفر نیز برسد. همچنین گزارش شده است که تعداد مبتلایان زیر ۶۵ سال بسیار بیشتر است از آن چه قبلاً تصور می‌شد.