19/09/2023

افزایش سرکوب اعتراض‌های مردمی در جهان ـ آلمان هم در این فهرست دیده می‌شود

سازمان عفو بین‌الملل از افزایش سرکوب اعتراض‌های مردمی توسط دولت‌ها در سراسر جهان خبر می‌دهد. به گفته این سازمان، دست‌کم در ۸۶ کشور از ۱۵۶ کشور مورد بررسی، دولت‌ها از خشونت برای سرکوب استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، در ۳۷ کشور از سلاح‌های مرگبار استفاده شده و در ۷۹ کشور معترضین خودسرانه زندانی شده‌اند. در برخی موارد معترضین به‌شدت سرکوب و شکنجه شده‌اند یا جان خود را از دست داده‌اند. آلمان برای نخستین‌بار در این فهرست قرار گرفته است. در ادامه آمده است که حق اعتراض جمعی در این کشور محدود شده، بازداشت‌ها، حملات دردناک و قوانین سرکوبگرانه بیشتر شده‌اند. پائولا زیمرمن از سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «در آلمان گاهی اعتراض‌های مقامات دولتی به‌عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی شده و محدود می‌شوند.» درحال‌حاضر، کنشگران آب‌وهوا در آلمان در معرض سرکوب بیشتر قرار دارند.