19/10/2023

افزایش حملات بر یهودیان در برلین

پس از شعله ور شدن دوباره درگیری اسرائیل و غزه، حوادث ضدیهودی در برلین افزایش یافته است. نهادهای یهودی در حال تعدیل اقدامات احتیاطی امنیتی خود هستند. خانه‌هایی در برلین که یهودیان در آن زندگی می‌کنند با ستاره‌های داوود مشخص شده‌اند، پرچم‌های حماس در تظاهرات دیده می‌شوند و شعارهای ضدیهودی به گوش می‌رسد. چهارشنبه شب دو کوکتل مولوتف به سمت کنیسه در برلین میته پرتاب شد.  حملات یهودستیزی در آلمان غیر معمول نیست. تنها در آخرین سال ۲۰۲۲، بر اساس سازمان گزارش‌دهی حوادث ضدیهودی (Rias)، به طور میانگین بیش از دو حادثه در روز رخ داده است. در نتیجه وضعیت اسرائیل، تعداد حوادث دوباره افزایش یافت: در هفت روز پس از شروع درگیری اسرائیل و غزه، از ۷ اکتبر تا ۱۵ اکتبر، ریاس ۲۰۲ حادثه یهودی ستیزانه را در سراسر آلمان ثبت کرد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴۰ درصد افزایش داشته است.