08/11/2023

افزایش قابل‌توجه بی‌خانمان‌های موقت در آلمان

تعداد بی‌خانمان‌ها در آلمان در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری افزایش داشته است. سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر به‌طور موقت بی‌خانمان بودند که رقمی برابر با ساکنان دورتموند یا لایپزیگ است. این آمار ۵۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، حدود ۵۰ هزار نفر تنها در خیابان‌ها زندگی می‌کردند. بی‌خانمان‌های دیگر نیز در خانه‌ بستگان یا اقامتگاه‌های اضطراری اسکان داده شدند. دلیل بی‌خانمانی در ۵۷ درصد از افراد فسخ قرارداد خانه است. ۲۱ درصد به‌دلیل بدهی اجاره و انرژی، ۲۰ درصد به‌دلیل درگیری در محیط زندگی و ۱۶ درصد نیز به‌دلیل جدایی یا طلاق بی‌خانمان شده‌اند. تورم، افزایش هزینه‌ها و اجاره‌بها خانواده‌های کم‌در‌آمد را تحت فشار قرار داده است.