بعد از سه ماه، از حدود ۱۰ روز دیگر، رفت و آمد با بلیت ۹ یورویی در سراسر آلمان به پایان می‌رسد. سپس مسافران برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی باید همان مبلغ قبل را بپردازند! به گزارش روزنامه «صبح برلین» نه تنها مسافران از ماه سپتامبر باید دوباره با تعرفه‌های قبلی از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند، بلکه قیمت بلیت‌ها نیز قرار است افزایش یابد. هنوز تصمیم مشخصی در مورد قیمت‌ انواع کارت‌های سفر وجود ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود که تعرفه‌ها بیش از آنچه بود افزایش یابد!
18. آگوست 2022

افزایش بلیت حمل و نقل عمومی!

بعد از سه ماه، از حدود ۱۰ روز دیگر، رفت و آمد با بلیت ۹ یورویی در سراسر آلمان به پایان می‌رسد. سپس مسافران برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی باید همان مبلغ قبل را بپردازند! به گزارش روزنامه «صبح برلین» نه تنها مسافران از ماه سپتامبر باید دوباره با تعرفه‌های قبلی از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند، بلکه قیمت بلیت‌ها نیز قرار است افزایش یابد. هنوز تصمیم مشخصی در مورد قیمت‌ انواع کارت‌های سفر وجود ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود که تعرفه‌ها بیش از آنچه بود افزایش یابد!