فیلیپ اف. پنجشنبه هفته گذشته به کلیسای شاهدان یهوه حمله کرد و هشت‌نفر را به قتل رساند و چندین نفر را نیز زخمی کرد. اکنون مشخص شده که قاتل فردی به اسم فیلیپ اف. بوده است. رییس امنیت ایالتی می‌گوید:« فیلیپ یکی از اعضای سابق جامعه شاهدان یهوه بوده که حدود یک و نیم سال پیش به طور داوطلبانه این گروه مذهبی را ترک کرد.» گفته می‌شود که عصبانیت بیرون انداخته شدن و مشاجره با کارفرما دو انگیزه احتمالی هستند ولی هنوز اطلاعات کمی در این مورد وجود دارد. کنون یکی از بستگان او نیز اعلام کرده که این مرد سالها قبل ظاهرا نشانه‌هایی از بیماری روانی داشته است. این آشنای فیلیپ می‌گوید:« با شنیدن خبر بلافاصله ترسیدم که او باشد. او از نظر روانی کاملا متلاشی شده بود.» نظر به گزارش‌ها، فیلیپ اف. در خانواده‌ای بزرگ شده  که متعلق به جماعت شاهدان یهوه در کمپتن بود و از سال ۲۰۱۴ در هامبورگ زندگی می‌کرده است.

13/03/2023

اعضای خانواده فیلیپ اف. می‌گویند که او “کاملا دیوانه” بوده است

فیلیپ اف. پنجشنبه هفته گذشته به کلیسای شاهدان یهوه حمله کرد و هشت‌نفر را به قتل رساند و چندین نفر را نیز زخمی کرد. اکنون مشخص شده که قاتل فردی به اسم فیلیپ اف. بوده است. رییس امنیت ایالتی می‌گوید:« فیلیپ یکی از اعضای سابق جامعه شاهدان یهوه بوده که حدود یک و نیم سال پیش به طور داوطلبانه این گروه مذهبی را ترک کرد.» گفته می‌شود که عصبانیت بیرون انداخته شدن و مشاجره با کارفرما دو انگیزه احتمالی هستند ولی هنوز اطلاعات کمی در این مورد وجود دارد. کنون یکی از بستگان او نیز اعلام کرده که این مرد سالها قبل ظاهرا نشانه‌هایی از بیماری روانی داشته است. این آشنای فیلیپ می‌گوید:« با شنیدن خبر بلافاصله ترسیدم که او باشد. او از نظر روانی کاملا متلاشی شده بود.» نظر به گزارش‌ها، فیلیپ اف. در خانواده‌ای بزرگ شده  که متعلق به جماعت شاهدان یهوه در کمپتن بود و از سال ۲۰۱۴ در هامبورگ زندگی می‌کرده است.