10/10/2023

اعتصاب هشدار‌دهنده سه روزه معلمان برلین

اتحادیه آموزش و علم (GEW) از معلمان برلین می‌خواهد که این هفته برای پانزدهمین بار در دو سال گذشته دست به اعتصاب هشدار دهنده بزنند. آنها خواستار کوچک‌تر شدن کلاس‌‌های درسی شده‌اند. از طرف دیگر نیز دولت این خواسته را به دلیل کمبود معلم امکان‌پذیر نمی‌داند. یکی از مسیولین ‌GEW می‌گوید:«کلاس‌ها اخیرا پر شده‌اند.»این اتحادیه علاوه بر معلمان، از مربیان اجتماعی و روانشناسان مدارس نیز خواسته است که از سه‌شنبه تا پنجشنبه اعتصاب کنند.»