از روز جمعه، قطارهای طولانی‌تر در خط حلقه S-Bahn برلین حرکت خواهند کرد. همانطور که Verkehrsverbund برلین-براندنبورگ (VBB) در روز چهارشنبه اعلام کرد، قطارها با هشت واگن به جای شش واگن قبلی در خطوط S۴۱ و S۴۲ حرکت خواهند کرد. این به مسافران ۳۳ درصد فضای بیشتری می دهد. VBB می گوید که مسافران با قطارهای جدید در رینگ S-Bahn از کیفیت بالاتری از جمله تهویه مطبوع و اطلاعات بهتر برای مسافران بهره مند می‌شوند. چنین قطارهایی در حال حاضر در خطوط S۴۶، S۴۷ و S۸ در خدمت هستند.
13/04/2023

اس-بان‌های برلین طولانی‌تر می‌شوند

از روز جمعه، قطارهای طولانی‌تر در خط حلقه S-Bahn برلین حرکت خواهند کرد. همانطور که Verkehrsverbund برلین-براندنبورگ (VBB) در روز چهارشنبه اعلام کرد، قطارها با هشت واگن به جای شش واگن قبلی در خطوط S۴۱ و S۴۲ حرکت خواهند کرد. این به مسافران ۳۳ درصد فضای بیشتری می دهد. VBB می گوید که مسافران با قطارهای جدید در رینگ S-Bahn از کیفیت بالاتری از جمله تهویه مطبوع و اطلاعات بهتر برای مسافران بهره مند می‌شوند. چنین قطارهایی در حال حاضر در خطوط S۴۶، S۴۷ و S۸ در خدمت هستند.