آگوست ۱۰, ۲۰۱۸

اس‌او ۳۶ به ۴۰ سالگی رسید

کلوب مشهور اس‌او۳۶ (SO36) در برلین ۴۰ ساله می‌شود. این مکان که قدمتی بسیار طولانی دارد، ۴۰ سال پیش به محلی برای پارتی، کنسرت و موسیقی بدل شد. اما در کنار موسیقی و پارتی، اس‌او۳۶ مکانی هم برای رخدادهای فرهنگی به ویژه مربوط به جامعه اقلیت‌های جنسی‌ست. گی‌هانه که یکی از پارتی‌های معروف این کلوب است آخرین شنبه هر ماه برگزار می‌شود. این پارتی که عمری بیش از ۲۰ سال دارد، نخستین پارتی در سراسر جهان است که به طور ویژه مربوط به جامعه اقلیت‌های جنسی مسلمان یا از خانواده‌های مسلمان می‌شود.