10/11/2023

اسکوترهای برقی در مرکز برلین، محدود می‌شوند

برلین تصمیم گرفته برای اولین بار، تعداد اسکوترهای الکترونیکی را در شهر محدود کند. براین اساس، از ژانویه،  تنها ۱۹۰۰۰ اسکوتر برقی برای اجاره در محدوده رینگ S-Bahn در دسترس خواهد بود. در حال حاضر حدود ۲۵۰۰۰ اسکوتر الکترونیکی در مرکز شهر وجود دارد. البته در محدوده خارج از رینگ، همچنان تعداد اسکوترهای در دسترس، نامحدود است. دلیل ایجاد محدودیت، نابسامانی وضعیت اسکوترها در شهر است. رها کردن آنها در میانه پیاده‌رو، به جای پارک کردن آنها در پارکینگ‌های مخصوص، باعث مشکلات زیادی در شهر شده است. همچنین اسکوترها گاهی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند و این باعث افزایش تصادفات شهری می‌شود. مجموع این مشکلات باعث شده اسکوترها در برخی از شهرهای اروپایی از جمله پاریس، به کل ممنوع شود.