آنالنا بربوک (سبزها)، وزیر خارجه آلمان، می‎‌خواهد پرونده مهسا (ژینا) امینی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد. بربوک این مسئله را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد. به گزارش تاگزشاو، بربوک می‎‌گوید: «اگر زنان در امان نباشند، هیچ جامعه ای در این دنیا امن نیست. به همین دلیل است که حمله وحشیانه به زنان شجاع ایران، حمله به بشریت نیز هست. پرونده امینی نقض حقوق زنان و در نتیجه نقض حقوق بشر توسط ایران است.» مهسا (ژینا) امینی به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی به دست پلیس گشت ارشاد ایران در تهران دستگیر شده بود و ساعاتی پس از دستگیری جان خود را از دست داد.

23. سپتامبر 2022

ارسال پرونده مهسا امینی به شورای حقوق بشر سازمان ملل

آنالنا بربوک (سبزها)، وزیر خارجه آلمان، می‎‌خواهد پرونده مهسا (ژینا) امینی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد. بربوک این مسئله را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد. به گزارش تاگزشاو، بربوک می‎‌گوید: «اگر زنان در امان نباشند، هیچ جامعه ای در این دنیا امن نیست. به همین دلیل است که حمله وحشیانه به زنان شجاع ایران، حمله به بشریت نیز هست. پرونده امینی نقض حقوق زنان و در نتیجه نقض حقوق بشر توسط ایران است.» مهسا (ژینا) امینی به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی به دست پلیس گشت ارشاد ایران در تهران دستگیر شده بود و ساعاتی پس از دستگیری جان خود را از دست داد.