اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، از ارسال گسترده تسلیحات بیشتر به اوکراین خبر داد. همان‌طور که سخنگوی دولت در جریان سفر صدراعظم به کانادا تایید کرد، کی‌یف سه سامانه دفاع هوایی Iris-T و ۱۲ خودروی زرهی دیگر دریافت خواهد کرد. به گزارش تاگزشاو، همچنین ۲۰ موشک‌انداز، مهمات و دستگاه‌های ضد پهپاد به اوکراین ارسال خواهند شد. ارزش این تسلیحات ۵۰۰ میلیون یورو است و بیشتر آن‌ها قرار است تا سال ۲۰۲۳ تحویل داده شوند.

24. آگوست 2022

ارسال سلاح‌های جنگی بیشتر به اوکراین

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، از ارسال گسترده تسلیحات بیشتر به اوکراین خبر داد. همان‌طور که سخنگوی دولت در جریان سفر صدراعظم به کانادا تایید کرد، کی‌یف سه سامانه دفاع هوایی Iris-T و ۱۲ خودروی زرهی دیگر دریافت خواهد کرد. به گزارش تاگزشاو، همچنین ۲۰ موشک‌انداز، مهمات و دستگاه‌های ضد پهپاد به اوکراین ارسال خواهند شد. ارزش این تسلیحات ۵۰۰ میلیون یورو است و بیشتر آن‌ها قرار است تا سال ۲۰۲۳ تحویل داده شوند.