16/10/2023

ادغام کودکان پناهنده در مدارس،منجر به هم پذیری کُلی آنها در آلمان می‌شود

در حال حاضر هزا‌رها دانش‌آموز پناهنده در کلاس‌های فشرده و پیشرفته زبان مشغول آموزش‌اند.و در همین حال تعداد زیادی دخترو پسر که از کشو‌رهای غربی به آلمان مهاجرت کرده‌اند، با سطح زبان نا کافی هم به این جمع اضافه شده‌است. به طور مجموع ۳۰۰۰۰ دانش آموز در کلاس‌های پیشرفته و فشرده ادغام قرار دارند. این کلاس‌ها آنها را برای کلاس‌های معمولی زبان آلمانی در مدارس آماده می‌کند.بر اساس اطلاعات قبلی وزارت فرهنگ در ویسبادن، هیچ زمانی، حتی هنگام مهاجرت‌های انبوه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، به این پیمانه کودکان سِن مدرسه به هسن نیامده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس،بیشتر دانش آموزان از کشوراُکراین، با ۱۳۵۰۰ نفر، و ۹۳۰۰ نفر دیگر، دختران و پسران مهاجری‌اند که از کشورهایی مانند افغانستان، سوریه و سومالیا آمده‌اند.