28/09/2023

اخراج پناهجویان رد شده از برلین در حال افزایش است

برلین دوباره اخراج پناهجویان رد شده را افزایش می‌دهد. براساس گزارش‌ها تا پایان ماه ژوئیه امسال، ۷۶۲ پناهجوی رد شده به زور از برلین اخراج شدند – در مدت مشابه سال گذشته ۵۲۷ نفر اخراج شده بودند. Christian Hochgrebe، سناتور امور داخلی برلین SPD می‌گوید: “همانطور که اوضاع در حال حاضر پیش می‌رود، می‌توان انتظار افزایش اخراج‌ها را داشت.” در حال حاضر ۱۵۲۶۱ پناهجو اقامت قابل تحمل Duldung دارند و عمدتاً به دلیل فقدان گذرنامه و دلایل پزشکی تاکنون اخراج نشده اند.