مسافران خطوط U1، U2 و U3 باید از روز دوشنبه - و برای مدت طولانی‌- برای محدودیت‌های قابل توجه آماده باشند. چرا که کار ساخت و ساز در مسیرهای سه خط باید تا 6 نوامبر ادامه داشته باشد. کار ساخت و ساز گسترده روز دوشنبه در ایستگاه زیرزمینی Gleisdreieck در برلین-کرویزبرگ آغاز خواهد شد. به همین دلیل است که همانطور که (BVG) در ابتدای هفته اعلام کرد، در چند ماه آینده تغییراتی در حرکت خطوط U1، U2 و U3 وجود خواهد داشت و آنها را با اختلال مواجه خواهد کرد. اما اتوبوس‌های جایگزین در این مسیرها در نظر گرفته می‌شوند.

15. آگوست 2022

اختلال چندماهه در حرکت اوبان

مسافران خطوط U1، U2 و U3 باید از روز دوشنبه – و برای مدت طولانی‌- برای محدودیت‌های قابل توجه آماده باشند. چرا که کار ساخت و ساز در مسیرهای سه خط باید تا 6 نوامبر ادامه داشته باشد. کار ساخت و ساز گسترده روز دوشنبه در ایستگاه زیرزمینی Gleisdreieck در برلین-کرویزبرگ آغاز خواهد شد. به همین دلیل است که همانطور که (BVG) در ابتدای هفته اعلام کرد، در چند ماه آینده تغییراتی در حرکت خطوط U1، U2 و U3 وجود خواهد داشت و آنها را با اختلال مواجه خواهد کرد. اما اتوبوس‌های جایگزین در این مسیرها در نظر گرفته می‌شوند.