قطار زیر زمینی خط U9 در برلین از ۱۹ سپتامبر تا ۶ نوامبر به دلیل کار ساخت و ساز با اختلال مواجه می‌شود. همانطور که Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) در روز چهارشنبه اعلام کرد، ساخت و ساز در دو فاز بین Bundesplatz و Berliner Strasse و بین Güntzelstrasse و Spichernstrasse انجام خواهد شد. BVG اعلام کرد، یک سرویس اتوبوس جایگزین در این مسیر، در طول کار ساخت و ساز راه اندازی خواهد شد.

16. سپتامبر 2022

اختلال در حرکت قطار U9 برای هفت هفته

قطار زیر زمینی خط U9 در برلین از ۱۹ سپتامبر تا ۶ نوامبر به دلیل کار ساخت و ساز با اختلال مواجه می‌شود. همانطور که Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) در روز چهارشنبه اعلام کرد، ساخت و ساز در دو فاز بین Bundesplatz و Berliner Strasse و بین Güntzelstrasse و Spichernstrasse انجام خواهد شد. BVG اعلام کرد، یک سرویس اتوبوس جایگزین در این مسیر، در طول کار ساخت و ساز راه اندازی خواهد شد.