امروز سه‌شنبه حرکت برخی خطوط اس‌بان (S-Bahn) در برلین با اختلال روبه‌رو شده است. حرکت قطارها در خطوط S3، S5، S7 و S9 نامنظم گزارش شده است. وبسایت اس‌بان دلیل این مسئله را یک ماموریت اورژانس در ایستگاه Jannowitzbrücke عنوان کرده است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، همچنین خطوط S25، S2 و S26 به دلیل اختلال در سیگنال ایستگاه Priesterweg با تاخیر حرکت می‌کنند.

13. سپتامبر 2022

اختلال در حرکت قطار‌های اس‌بان برلین

امروز سه‌شنبه حرکت برخی خطوط اس‌بان (S-Bahn) در برلین با اختلال روبه‌رو شده است. حرکت قطارها در خطوط S3، S5، S7 و S9 نامنظم گزارش شده است. وبسایت اس‌بان دلیل این مسئله را یک ماموریت اورژانس در ایستگاه Jannowitzbrücke عنوان کرده است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، همچنین خطوط S25، S2 و S26 به دلیل اختلال در سیگنال ایستگاه Priesterweg با تاخیر حرکت می‌کنند.