برخی خطوط اس‌-بان (S-Bahn) برلین امروز سه‌شنبه به‌دلیل ساخت‌وساز در مسیر آن‌ها دچار اختلال خواهند بود. خط S1 بین ایستگاه‌های Gesundbrunnen و Oranienburg از صبح سه‌شنبه تا جمعه ساعت ۶ بعدازظهر مسدود است. مسافرین می‌توانند از قطار منطقه‌ای (Regional) جایگزین در این مسیر استفاده کنند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ (BZ)، این مسیر آخرهفته باز می‌شود، اما دوباره از دوشنبه ۲۶ سپتامبر تا جمعه ۳۰ سپتامبر مسدود خواهد بود. همچنین حرکت قطارهای رینگ S41 و S42 امروز با تاخیر همراه است. حرکت خطوط S85 و S8 نیز اختلال خواهند داشت. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، S-Bahn در توییتر خود دلیل این امر را نقص فنی اعلام کرده است.

20. سپتامبر 2022

اختلال در حرکت خطوط اس-بان برلین

برخی خطوط اس‌-بان (S-Bahn) برلین امروز سه‌شنبه به‌دلیل ساخت‌وساز در مسیر آن‌ها دچار اختلال خواهند بود. خط S1 بین ایستگاه‌های Gesundbrunnen و Oranienburg از صبح سه‌شنبه تا جمعه ساعت ۶ بعدازظهر مسدود است. مسافرین می‌توانند از قطار منطقه‌ای (Regional) جایگزین در این مسیر استفاده کنند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ (BZ)، این مسیر آخرهفته باز می‌شود، اما دوباره از دوشنبه ۲۶ سپتامبر تا جمعه ۳۰ سپتامبر مسدود خواهد بود. همچنین حرکت قطارهای رینگ S41 و S42 امروز با تاخیر همراه است. حرکت خطوط S85 و S8 نیز اختلال خواهند داشت. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، S-Bahn در توییتر خود دلیل این امر را نقص فنی اعلام کرده است.