سه قطار S-Bahn عصر دوشنبه توسط آتش‌نشانی در نزدیکی ایستگاه خیابان فردریش برلین تخلیه شدند. همان‌طور که آتش نشانی برلین در توییتر اعلام کرد، دو نفر از ۳۵۰ مسافر باید به دلیل مشکلات فشار خون تحت درمان قرار می‌گرفتند. به گفته rbb24، مسافران پس از خرابی قطار در مسیر بین ایستگاه‌های خیابان فریدریش‌ و ایستگاه قطار مرکزی، حدود یک ساعت در قطار منتظر ماندند. هوای بیرون تقریبا ۳۰ درجه بود و قطار هم سیستم تهویه نداشت. آتش نشانی با ۴۰ اورژانس در محل حضور یافت. به همین دلیل، تردد قطار‌ها در منطقه میته برلین در ابتدا به طور کامل برای بیش از یک ساعت متوقف شد و برق به دلایل ایمنی قطع شد. حرکت قطار‌ها حدود ساعت ۸ شب دوباره از سر گرفته شد. با این حال، خطوط S3، S5، S7  تنها هر ۲۰ دقیقه یک‌بار در ایستگاه‌ها حاضر می‌شوند.

16. آگوست 2022

اختلال در حرکت خطوط اس-بان برلین میته

سه قطار S-Bahn عصر دوشنبه توسط آتش‌نشانی در نزدیکی ایستگاه خیابان فردریش برلین تخلیه شدند. همان‌طور که آتش نشانی برلین در توییتر اعلام کرد، دو نفر از ۳۵۰ مسافر باید به دلیل مشکلات فشار خون تحت درمان قرار می‌گرفتند. به گفته rbb24، مسافران پس از خرابی قطار در مسیر بین ایستگاه‌های خیابان فریدریش‌ و ایستگاه قطار مرکزی، حدود یک ساعت در قطار منتظر ماندند. هوای بیرون تقریبا ۳۰ درجه بود و قطار هم سیستم تهویه نداشت. آتش نشانی با ۴۰ اورژانس در محل حضور یافت. به همین دلیل، تردد قطار‌ها در منطقه میته برلین در ابتدا به طور کامل برای بیش از یک ساعت متوقف شد و برق به دلایل ایمنی قطع شد. حرکت قطار‌ها حدود ساعت ۸ شب دوباره از سر گرفته شد. با این حال، خطوط S3، S5، S7  تنها هر ۲۰ دقیقه یک‌بار در ایستگاه‌ها حاضر می‌شوند.