26/09/2023

اختلال در حرکت‌ برخی قطارهای بین‌شهری برلین

به دلیل مسدود شدن خطوط راه‌آهن بین هانوفر و نوردراین وست‌فالن، حرکت قطارها در این مسیر لغو شده است. این مسئله بر حرکت قطارهای برلین نیز تاثیر گذاشته است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، به‌ویژه حرکت قطارهای برلین به کلن و آمستردام مختل شده‌اند. به گزارش شرکت دویچه بان، قطارهای IC و ICE در مسیر هام (Hamm) ـ بیلفلد ـ هانوفر تغییر مسیر داده و حدود ۶۰ دقیقه تاخیر دارند. قطارهای آمستردام ـ برلین نیز لغو شده‌اند. قطار یکسره برلین ـ کلن نیز کنسل شده است. هنوز معلوم نیست که این اختلال‌ها چقدر طول بکشد.