باران شدید و طوفان در آخر هفته در برلین و براندنبورگ پیش‌بینی می‌شود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی DWD، روز جمعه با ابرهای فراوان آغاز و منجر به رعد و برق و طوفان در برخی مناطق در طول روز می‌گردد. حداکثر دما بین ۲۶ تا ۲۹ درجه سانتیگراد است. بر اساس گزارش DWD، وضعیت جوی مشابهی برای روز شنبه پیش بینی می‌شود. رگبار و رعد و برق در طول روز ادامه دارد و دمای هوا بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد است. یکشنبه شب کمی خنک تر و دما بین ۱۶ تا ۱۳ درجه سانتیگراد خواهد بود. روز یکشنبه از طرف صبح بارندگی پیش بینی شده و به طور کلی هوا کمی خنک‌تر می‌شود. دمای هوا در طول روز بین ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد است.
26. آگوست 2022

احتمال رعد و برق، طوفان و وزش باد در آخر هفته وجود دارد

باران شدید و طوفان در آخر هفته در برلین و براندنبورگ پیش‌بینی می‌شود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی DWD، روز جمعه با ابرهای فراوان آغاز و منجر به رعد و برق و طوفان در برخی مناطق در طول روز می‌گردد. حداکثر دما بین ۲۶ تا ۲۹ درجه سانتیگراد است. بر اساس گزارش DWD، وضعیت جوی مشابهی برای روز شنبه پیش بینی می‌شود. رگبار و رعد و برق در طول روز ادامه دارد و دمای هوا بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد است. یکشنبه شب کمی خنک تر و دما بین ۱۶ تا ۱۳ درجه سانتیگراد خواهد بود. روز یکشنبه از طرف صبح بارندگی پیش بینی شده و به طور کلی هوا کمی خنک‌تر می‌شود. دمای هوا در طول روز بین ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد است.