عملکرد کارل لاوترباخ (SPD)، وزیر بهداشت فدرال، به‌گونه‌ای است که برخی به شدت از او پشتیبانی می‌کنند و برخی نیز مخالف سرسخت او هستند. به‌تازگی مخالفین او معتقدند که لاوترباخ مقررات کرونا را زیر پا گذاشته است. به گفته روزنامه اشپیگل، موج کرونا در روزهای گذشته به حزب سوسیال دموکرات (SPD) رسیده بود و لاوترباخ نیز خود را قرنطینه کرده بود، اما زودتر از موعد از قرنطینه خارج شد. او اپلیکیشن Corona Warn App را روی موبایلش باز کرد و جلوی دوربین خبرنگاران گرفت. او می‌گوید که ۴ بار واکسن زده، اما تنها ۳ واکسن روی اپلیکشن او نمایان بود. همه این مسائل باعث شده که مخالفانش او را متهم به عدم رعایت مقررات کرونا کرده و شکایت‌نامه‌ای را علیه او تنظیم کنند.

16/08/2022

آیا وزیر بهداشت فدرال قوانین کرونا را زیر پا گذاشته است؟

عملکرد کارل لاوترباخ (SPD)، وزیر بهداشت فدرال، به‌گونه‌ای است که برخی به شدت از او پشتیبانی می‌کنند و برخی نیز مخالف سرسخت او هستند. به‌تازگی مخالفین او معتقدند که لاوترباخ مقررات کرونا را زیر پا گذاشته است. به گفته روزنامه اشپیگل، موج کرونا در روزهای گذشته به حزب سوسیال دموکرات (SPD) رسیده بود و لاوترباخ نیز خود را قرنطینه کرده بود، اما زودتر از موعد از قرنطینه خارج شد. او اپلیکیشن Corona Warn App را روی موبایلش باز کرد و جلوی دوربین خبرنگاران گرفت. او می‌گوید که ۴ بار واکسن زده، اما تنها ۳ واکسن روی اپلیکشن او نمایان بود. همه این مسائل باعث شده که مخالفانش او را متهم به عدم رعایت مقررات کرونا کرده و شکایت‌نامه‌ای را علیه او تنظیم کنند.