06/11/2023

آیا دولت فدرال وعده خود در باره انتقال افغان‌های در معرض خطر را نقض کرده است؟

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفته بود که: “آنها فراموش نشده‌اند. ما سخت کار می‌کنیم تا همه را به امنیت برسانیم.” براساس طرح دولت فدرال، در سال اول باید ۱۲۰۰۰ نفر به آلمان می آمدند. وزارت داخله فدرال گفته است که تاکنون ۱۴ افغان از طریق این برنامه وارد کشور شده اند. کلارا بانگر، عضو حزب چپ‌ در بوندستاگ به شدت از دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید که: “از یک سو، واقعاً باید اراده سیاسی برای پذیرش مردم افغانستان وجود داشته باشد. من سخنان خوبی از سیاستمداران می‌شنوم، اما هیچ اقدام سیاسی و واقعی را نه.” کلارا بانگر می‌‎افزاید که این برنامه بیش از حد بوروکراتیک و بیش از حد غیر شفاف است.