هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث کشته شدن دسته‌جمعی ماهی‌ها در رودخانه "اودر" شده است. آژانس محیط زیست ایالت براندنبورگ اولین نتایج آزمایشگاهی را ارزیابی کرد. به گفته rbb24، آزمایش‌ها فرضیه وجود "مقادیر بالای جیوه" را در آب‌‌های اودر رد می‌کند. در همین حال، دانشمندان آلمانی در حال معرفی گونه‌ای سمی و ناشناخته از جلبک‌ها به عنوان عامل احتمالی کشتار ماهی‌ها هستند. پژوهشگران موسسه لایب‌نیتس وجود این جلبک‌ها را محتمل‌ترین علت فاجعه می‌دانند. دانشمندان هنوز نمی‌دانند چه عواملی باعث رشد جلبک‌ها شده است.

17. آگوست 2022

آیا جلبک‌های سمی دلیل مرگ ماهی‌هاست؟

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث کشته شدن دسته‌جمعی ماهی‌ها در رودخانه “اودر” شده است. آژانس محیط زیست ایالت براندنبورگ اولین نتایج آزمایشگاهی را ارزیابی کرد. به گفته rbb24، آزمایش‌ها فرضیه وجود “مقادیر بالای جیوه” را در آب‌‌های اودر رد می‌کند. در همین حال، دانشمندان آلمانی در حال معرفی گونه‌ای سمی و ناشناخته از جلبک‌ها به عنوان عامل احتمالی کشتار ماهی‌ها هستند. پژوهشگران موسسه لایب‌نیتس وجود این جلبک‌ها را محتمل‌ترین علت فاجعه می‌دانند. دانشمندان هنوز نمی‌دانند چه عواملی باعث رشد جلبک‌ها شده است.