آیا منطقه شینگن باید از ورود گردشگران روسی خودداری کند؟ برخی کشورها طرفدار آن هستند. از سوی دیگر آلمان مخالف جدی این امر است. درواقع اگر شهروند روسیه هستید و می‌خواهید از روسیه به اتحادیه اروپا بروید، جاده ناخوشایندی در پیش دارید. پرواز مستقیم مدت‌هاست قطع شده است، ورود به شینگن فقط با پروازهای پرهزینه یا زمینی امکان پذیر است. درحالی که فنلاند و دانمارک، بر ممنوعیت ورود همه شهروندان روسیه فشار می‌آورند، اولاف شولتز آن را کاملاً رد می‌کند. شولتز می‌خواهد اجازه دهد گردشگران روس همچنان برای گردشگری به اتحادیه اروپا بیایند. صدراعظم گفت: "این جنگ پوتین است." گفت: "به همین دلیل است که ممنوعیت ورود روسی‌ها، بر جمعیت غیرنظامی روسیه تأثیر می‌گذارد که بیشتر آنها هیچ ارتباطی با جنگ ندارند. من با این ایده مشکل دارم."

19. آگوست 2022

آلمان مرزهای خود را به روی روسی‌ها نمی‌بندد

آیا منطقه شینگن باید از ورود گردشگران روسی خودداری کند؟ برخی کشورها طرفدار آن هستند. از سوی دیگر آلمان مخالف جدی این امر است. درواقع اگر شهروند روسیه هستید و می‌خواهید از روسیه به اتحادیه اروپا بروید، جاده ناخوشایندی در پیش دارید. پرواز مستقیم مدت‌هاست قطع شده است، ورود به شینگن فقط با پروازهای پرهزینه یا زمینی امکان پذیر است. درحالی که فنلاند و دانمارک، بر ممنوعیت ورود همه شهروندان روسیه فشار می‌آورند، اولاف شولتز آن را کاملاً رد می‌کند. شولتز می‌خواهد اجازه دهد گردشگران روس همچنان برای گردشگری به اتحادیه اروپا بیایند. صدراعظم گفت: “این جنگ پوتین است.” گفت: “به همین دلیل است که ممنوعیت ورود روسی‌ها، بر جمعیت غیرنظامی روسیه تأثیر می‌گذارد که بیشتر آنها هیچ ارتباطی با جنگ ندارند. من با این ایده مشکل دارم.”