08/11/2023

اسکیت روی یخ در برلین؛ کدام پیست‌ها باز هستند؟

فصل اسکیت روی یخ در برلین آغاز شده است. نخستین پیست اسکیت از نیمه ماه اکتبر درهای خود را به‌روی علاقه‌مندان گشود. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، پیست‌های اسکیت شارلوتنبورگ، اسپرت فوروم و هوهن‌شون‌هاوزن از ماه گذشته آغاز به کار کردند. پیست‌های لانکویتس و اشتگلیتس نیز از ۴ نوامبر درهای خود را گشودند. با این حال، برخی از پیست‌ها همچنان به دلیل مسائل ایمنی بسته هستند. اما در زمستان پیش‌رو کجا می‌توان اسکیت کرد؟ و هزینه‌ها چگونه‌اند؟ در این لینک فهرستی از پیست‌های اسکیت نقاط گوناگون برلین را ببینید.