از امروز حدود ۱.۵ میلیون شهروند ترکیه در آلمان می‌توانند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه رای دهند. این افراد تا ۹ ماه می/مه فرصت دارند در یکی از ۲۶ مرکز رای دهی در سراسر آلمان رای خود را به صندوق بیندازند. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه به‌تاریخ ۱۴ می/مه برگزار می‌شود. به گزارش تاگزشاو، اگر هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب نکنند، دور دوم انتخابات به‌تاریخ ۲۸ می برگزار خواهد شد. در آخرین انتخابات پنج سال پیش، اختلافاتی در مورد حضور سیاستمداران ترک برای مبارزات انتخاباتی در آلمان وجود داشت. این بار اما اختلاف مشابهی انتظار نمی‌رود. زیرا اکنون سه ماه قبل از آغاز رای گیری در کشورهایشان، حضور سیاستمداران خارجی به آلمان مجاز نیست.با این حال، مارکو بوشمان، وزیر دادگستری، از ایالت‌های فدرال خواسته تا در برابر سخنرانی‌های تحریک آمیز سیاستمداران ترک در آلمان قبل از انتخابات اقدام کنند. او به شبکه تحریریه آلمان گفت: «اگر کسی این قاعده را نادیده بگیرد و در یک مکان عمومی در آلمان سخنرانی تحریک آمیزی کند، مقام‌های مسئول اجازه مداخله را خواهند داشت.»

27/04/2023

آغاز انتخابات ترکیه در آلمان

از امروز حدود ۱.۵ میلیون شهروند ترکیه در آلمان می‌توانند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه رای دهند. این افراد تا ۹ ماه می/مه فرصت دارند در یکی از ۲۶ مرکز رای دهی در سراسر آلمان رای خود را به صندوق بیندازند. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه به‌تاریخ ۱۴ می/مه برگزار می‌شود. به گزارش تاگزشاو، اگر هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب نکنند، دور دوم انتخابات به‌تاریخ ۲۸ می برگزار خواهد شد. در آخرین انتخابات پنج سال پیش، اختلافاتی در مورد حضور سیاستمداران ترک برای مبارزات انتخاباتی در آلمان وجود داشت. این بار اما اختلاف مشابهی انتظار نمی‌رود. زیرا اکنون سه ماه قبل از آغاز رای گیری در کشورهایشان، حضور سیاستمداران خارجی به آلمان مجاز نیست.
با این حال، مارکو بوشمان، وزیر دادگستری، از ایالت‌های فدرال خواسته تا در برابر سخنرانی‌های تحریک آمیز سیاستمداران ترک در آلمان قبل از انتخابات اقدام کنند. او به شبکه تحریریه آلمان گفت: «اگر کسی این قاعده را نادیده بگیرد و در یک مکان عمومی در آلمان سخنرانی تحریک آمیزی کند، مقام‌های مسئول اجازه مداخله را خواهند داشت.»