عصر چهارشنبه مقادیر زیادی زباله در Neukölln آتش گرفت. عملیات اطفای حریق تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. سخنگوی سازمان آتش نشانی به rbb گفت، این آتش سوزی حوالی ساعت ۲۱:۳۰ رخ داد. در همین حال، اپلیکیشن‌های هشداردهنده به ساکنان توصیه کردند که درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند.  در این آتش‌سوزی به کسی آسیبی نرسیده است. در مجموع حدود ۸۹ آتش نشان در اطفای حریق شرکت داشتند.
13/04/2023

آتش سوزی در کانال کشتیرانی در نوی کلن

عصر چهارشنبه مقادیر زیادی زباله در Neukölln آتش گرفت. عملیات اطفای حریق تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. سخنگوی سازمان آتش نشانی به rbb گفت، این آتش سوزی حوالی ساعت ۲۱:۳۰ رخ داد. در همین حال، اپلیکیشن‌های هشداردهنده به ساکنان توصیه کردند که درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند.  در این آتش‌سوزی به کسی آسیبی نرسیده است. در مجموع حدود ۸۹ آتش نشان در اطفای حریق شرکت داشتند.