انفجار یک مخزن گاز روی سقف یک ساختمان هشت طبقه در منطقه Gesundbrunnen برلین منجر به آتش‌سوزی شد. سخنگوی آتش‌نشانی برلین می‌گوید که این حادثه دیشب رخ داده و به کسی آسیب نرسیده است. او می‌افزاید که آتش بر روی یک سقف مسطح به مساحت حدود ۳۰۰ متر مربع  به طبقه هشتم گسترش یافت. بر اساس گزارش‌ها، صدای انفجار مخزن گاز چندین کیلومتر دورتر از محل آتش‌سوزی شنیده شده است. به گفته سازمان آتش نشانی، مستاجران این طبقه مجبور به ترک آپارتمان‌های خود شدند و صلیب سرخ از آنها مراقبت می‌کند.
25. آگوست 2022

آتش‌سوزی در یک ساختمان هشت طبقه در Gesundbrunnen برلین

انفجار یک مخزن گاز روی سقف یک ساختمان هشت طبقه در منطقه Gesundbrunnen برلین منجر به آتش‌سوزی شد. سخنگوی آتش‌نشانی برلین می‌گوید که این حادثه دیشب رخ داده و به کسی آسیب نرسیده است. او می‌افزاید که آتش بر روی یک سقف مسطح به مساحت حدود ۳۰۰ متر مربع  به طبقه هشتم گسترش یافت. بر اساس گزارش‌ها، صدای انفجار مخزن گاز چندین کیلومتر دورتر از محل آتش‌سوزی شنیده شده است. به گفته سازمان آتش نشانی، مستاجران این طبقه مجبور به ترک آپارتمان‌های خود شدند و صلیب سرخ از آنها مراقبت می‌کند.