اخبار کوتاه خبر

وزیرداخله/کشور ایالت براندنبورگ در باره اسلام‌گراهای چچنی هشدار می‌دهد

پنجشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸

حدود ۳۷۰۰۰  مسلمان در ایالت براندنبورگ زندگی می کنند و ۱۳۰ نفر از آنها اسلام گرایان هستند. کارل هاینز شروتز (Karl-Heinz Schröter) وزیر داخله براندنبورگ روز چهار‌شنبه در نشست زیر نام ( خطر اسلام‌گراها در براندنبورگ و شانس ادغام) صحبت می‌کرد، گفت که: “اگرچه تعداد اسلام‌گراها در براندنبورگ  در مقایسه با بقیه آلمان کم است، اما ما نمی توانیم این مساله را دست کم بگیریم”. او می‌گوید که  نیمی از اسلام گرایان مشهور در براندنبورگ چچنی هستند که اغلب آن‌ها از جنگ های چچن تجربه جنگی دارند. به گفته او در سال ۲۰۱۲، نخستین پناهجوی چچنی  به براندنبورگ آمد و در حال حاضر ۷۰۰۰ چچنی در این ایالت زندگی می‌کنند.