اخبار کوتاه خبر

زندانیان زندان هایدیرینگ برلین تابلیت‌های که انترنت فعال دارند، دریافت کرده‌اند

پنجشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸

برای اولین بار، ۳۵ زندانی در زندان مردان هایدیرینگ (Heidering) تالیت‌های با دسترسی محدود به اینترنت دریافت کرده اند. این تابلیت‌ها ۳۶۰ یورو قمیت دارند و به گونه رایگان در دسترس زندانیان قرار داده می‌شود. زندانیان می توانند با این تابلیت‌ها، زبان خارجی بیاموزند، آزمون گواهی رانندگی را انجام دهند و همچنان به سوالات برنامه “کی می‌خواهد میلیونر شود” جواب بدهند. دیرک بیریندت (Dirk Behrendt) وزیر عدلیه دولت محلی برلین می گوید که: “ما می خواهیم زندگی در زندان را با زندگی در آزادی کنار هم بگذاریم و زندانیان حق دارند یک سیستم زندان مدرن و انسانی داشته باشند”. آقای بیریندت می افزاید که در نظر دارد تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ برای بیش از ۴۰۰۰ زندانی تابلیت‌های رایگان فراهم نماید.