اخبار کوتاه خبر

درگیری میان پناهجویان افغان و چچنی در شهر کوتبوس ایالت براندنبورگ چندین زخمی برجای گذاشت

پنجشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸

پولیس شهر کوتبوس می‌گوید که  سه‌شنبه شب۲۶ پناهجوی چچنی را به اتهام درگیری واعمال خشونت‌آمیز در یک میدان ورزشی بازداشت کرده‌است. این درگیری میان پناهجویان افغان و چچنی رخ داده است. پولیس می‌افزاید که این درگیری حتی به بخش عاجل شفاخانه/بیمارستان نیز کشانیده شد و درآن‌جا نیز پناهجویان افغان و چچنی باهم درگیر شدند. پیش ازاین شهر کوتپوس شاهد تظاهرات ضد پناهجویان بوده است تا جایی‌که مقامات ایالت براندنبورگ انتقال پناهجویان به این شهر را بخاطر جو ضد مهاجرت در ماه جنوری متوقف کردند.