اخبار کوتاه خبر

تاکنون هیچ راه‌حلی برای مشکل پناهجویان میان مرکل و زیهوفر پیدا نشده است

پنجشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸

انگلا مرکل صدراعظم آلمان، در جستجوی راه حل برای اختلافات پناهندگی در داخل اتحادیه  (Union) است. با وجود گفتگو‌های طولانی دوطرف تا کنون چشم‌اندزی برای سازش با حزب سوسیال مسیحی بایرن (CSU) وجود ندارد. تا کنون مشخص نیست که مرکل و زیهوفر برای حل این موضوع چه وقت باهم دیدار خواهند کرد. زیهوفر همچنان با کنترول شدید مرزی و اخراج پناهجویان که در کشور‌های دیگر اروپایی نشان انگشت دارند، اصرار می‌ورزد اما همچنان از تلاش‌ها برای توافق معیاری در سطح اروپا برای مشکل پناهجویان حمایت می‌کند.