تماس با ما

  .امل، برلین! پروژه‌ای‌ست از مدرسه روزنامه‌نگاری پروتستان

logo EJS

 

آدرس تحریریه: 

Jebenstr 3, 10623 Berlin

تحریریه امل، برلین! از طریق ایمیل زیر در دسترس هستند:

info(at)amalberlin.de

برای پرسش در مورد ترجمه متون، لطفا به آدرس زیر ایمیل بزنید:

info(at)amalberlin.de