دیدگاه

رشد احزاب راستگرا، خطری برای آینده اتحادیه اروپا

سه شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷

احزاب راستگرا و پوپولیست بیشتر آرای‌شان را در میان طبقات ناراضی و سرخورده از وضعیت موجود در جامعه بدست می‌آورند و اصول آن برمبنای پوپولیسم، بیگانه‌هراسی و شعارهایی مثل «اولویت با شهروندان اصیل و واقعی جامعه است»، بنا نهاده‌اند. این احزاب بیگانه‌هراسی را تا آنجا دامن می‌زنند و از شعارهایی استفاده می‌کنند که مخاطب فکر می کند که حقوق اجتماعی و مدنی آنها توسط مهاجران پایمال شده است. از سوی دیگر رشد این احزاب مدیون حملات اسلام‌گراهای افراطی در اروپا نیز هست. این احزاب در کنار مسایلی که ذکر شد، اسلام را نیز یک خطر بلقوه برای آینده اروپا می‌دانند وهمیشه به این موضوع استناد می‌کنند که اسلام‌گرایان افراطی از میان پناهجویان مسلمان سربازگیری می‌کنند.

احزاب راست افراطی و پوپولیست اروپا شباهت‌های بسیار زیادی با کوکلوس کلان (Ku Klux Klan: این سازمان طرفدار برتر بودن نژاد سفید و درضدیت با یهودیان مشهور است. این سازمان برای رسیدن به اهدافش از هرعمل غیر اخلاقی استفاده می کند. کوکلوس کلان برای پیشبرد عقایدش و ترساندن سیاپوستان امریکا از حربه های مانند ترور، خشونت وایجاد واهمه استفاده می کرد) امریکا دارد با این تفاوت که کوکلوس کلان در امریکا پوست سفید را مزیت می شمارد. احزاب راست‌گرای افراطی اروپا نه تنها با پناهجویان مشکل دارند، بلکه اتحادیه اروپا، پول واحد و تصمیم های جمعی در این اتحادیه را نیز مغایر ارزش‌های که خود به آن معتقد هستند، می‌دانند. آنان به این باور هستند که اتحادیه اروپا، پول واحد (یورو) و جذب پناهجو باعث خدشه‌دار شدن هویت ملی آن‌ها شده است. به گفته کارشناسان رشد احزابی مانند جبهه ملی فرنسه به رهبری مارین لوپن، حزب الترناتیف برای آلمان (AfD)، حزب راست افراطی “آزادی” به رهبری خیرت ولیدرز در هالند، حزب اتریش آزاد و احزاب دیگر راست افراطی زنگ خطر را در سراسر اروپا به صدا درآورده و اکنون کرسی‌های قابل ملاحظه در پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌دست آورده‌اند و وزنه سیاسی محسوب می‌شوند. آلمان که در میان جوامع اروپایی بیشترین ضربه را از به قدرت رسیدن حزب راست افراطی نازی (حزب سوسیال ناسیونالیست کارگران آلمان Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) در جریان جنگ جهانی دوم متحمل شد و حتی سبب شد تا این کشور به دو کشور مجزا تقسیم شود، اما خبر حیرت‌آور، حضور حزب الترناتیف برای آلمان در پارلمان فدرال آلمان با بیش از ۱۲ در صد آراء (۹۴ کرسی) است. بسیاری از کارشناسان در اروپا معتقد هستند که دولت‌های اروپایی باید به راهکارهای واحدی برای مبارزه با احزاب راست افراطی دست یابند تا شعارهای احزاب راست افراطی دیگر جذابیتی برای رای‌دهندگان نداشته باشد.

نورالله رحمانی

برای دریافت سریع‌تر و آسان‌تر مطالب امل، برلین! روی تلفن همراه و تب‌لت خود، به کانال تلگرام ما بپیوندید.