پانوراما

«گاهی آنچه را که فکر می‌کنیم برای ما احساس امنیت می‌دهد، می‌تواند در شرایط خاص مشکل‌ساز شود.» این مطلب را آرزو بانوی جوان افغان گفت. (آرزو اسم مستعار بانوی افغانی است که نخواست از وی نام برده شود.) آرزو...

پانوراما

هنوز‭ ‬ده‭ ‬پانزده‭ ‬قدم‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬خروجی‭ ‬هواپیما‭ ‬دور‭ ‬نشده. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬آهنینی‭ ‬که‭ ‬هواپیما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬فرودگاه‭ ‬متصل‭ ‬می‌کند‭ ‬قدم‭...